Chci se vzdělávat a poznat nové přátele

Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná
Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze


Termíny

Termíny pro zimní semestr
1.10., 15.10., 29.10.,12.11.,
26.11.,10.12. 2024

Místo a čas

Přednášky probíhají v kinosále infocentra
Na Panský 11, Dolní Břežany
vždy v čase 10-11,30h.

Registrace a cena

Registrace na zimní semestr bude možná online nebo telefonicky od června 2´´024
Cena za semestr: 400 Kč


Nevíte si rady s přihlášením?

Zimní semestr
říjen - prosinec 2024

Téma:
Barokní architektura v Čechách

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti

O VU3V

Od února 2024 nabízíme pro seniory Virtuální Univerzitu třetího věku (U3V). Jde  o dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol či univerzit. Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu přenášejí do výukových míst v rámci celé ČR.


Využitím moderních technologií je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v "neuniverzitních" místech.  

Pozitivem pro posluchače je mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni a plnohodnotně strávený čas.

ˇČasté otázky

Jak to probíhá u nás ve VIGVAMu?
Přednášky jsou v sále kina. Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno.

Kolik přednášek je v semestru? 
Posluchač je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS), ve kterém se zúčastňuje pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Posluchači společně zhlédnou vždy jednu novou natočenou přednášku, která je umístěna na portálu VU3V (www.e-senior.cz).
Každý kurz obsahuje 6 společných, po 14ti dnech postupně otevíraných přednášek. Délka jedné přednášky je 1,5h.

Kdo může studovat?
Osoby se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Čekají účastníky kurzu nějaké testy?
Svůj zájem o studium dokládá účastník jak účastí na přednáškách a společných testech, tak i vypracováváním samostatného testu po každé přednášce a celkového závěrečného testu.

Po každé přednášce posluchači vypracovávají kolektivní test, (poté ho musí také splnit individuálně doma, včetně závěrečného testu). Mezi jednotlivými přednáškami studuje posluchač individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakováním videopřednášky), nebo v tištěné podobě (stažitelný studijní text). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je posluchačům přidělován na základě písemné přihlášky podané ve Vigvamu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat lektorovi, který následně zašle odpovědi (lektor není online).

Doba mezi jednotlivými přednáškami je určena k samostudiu podle individuálně zvoleného tempa a k vypracování (generovaných) testů po každé přednášce pro ověřování znalostí, s okamžitým ověřením správnosti svých odpovědí. (S výsledkem svého testu je seznámen pouze daný posluchač.) Své studium si seniorští posluchači mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu, doporučenou literaturou apod. Nepovinné samostatné práce (eseje) mohou vypracovávat v průběhu semestru.

Jaké jsou podmínky pro úspěšné absolvování kurzu? 

Povinně

  • účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny
  • (omluva možná 2 x, nutno samostatné doplnění přednášky),
  • minimálně jednou úspěšně vypracovaný test na svůj osobní login:
  • z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený,
  • celkový závěrečný test (12 bodů z 24), pět možností opakování.

Nepovinně

  • vypracování eseje na dané studované téma,
  • účast na Závěrečném semináři / promoci.

Jak probíhá zakončení studia? 
Po úspěšném ukončení každého semestru obdrží posluchač "Pamětní list" a po úspěšném ukončení 6 kurzů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží při slavností promoci v aule ČZU v Praze "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít posluchač zájem o dalším studiu, může pokračovat ve svém KS studiem dalších zvolených kurzů.


Realizované kurzy


Rituály královských rodů únor - duben 2024

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. 
Pozornost je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

© 2022 VIGVAM, z.ú., Na Panský 11, Dolní Břežany
Ochrana osobních údajů
Provozní řád 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!