Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost, VIGVAM, z.ú., přistupuje k ochraně osobních údajů, které nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu vigvamdb@gmail.com.

Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko- organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace

Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.

Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).

Právo na opravu, aktualizace osobních údajů

Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).

Právo vznést námitku, omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu a zanikl účel, pro který jste nám tento souhlas poskytli nebo se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s platnou legislativou, neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte. Jako správce máme povinnost Vás o tomto kroku informovat a požádat o učinění stejného kroku naše případné zpracovatele.

Webové stránky

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Při návštěvě stránek jste informováni o tom, že používáme technologii k shromažďování a ukládání informací (nikoliv však Vašich osobních údajů) do Vašeho počítače prostřednictvím souborů cookies, bez kterých nejsme schopni zajistit plnohodnotnou funkčnost těchto stránek Podrobnější informace o námi používaných souborech cookies můžete najít zde: https://www.vigvam-db.cz/cookies.

Z našich akcí někdy pořizujeme fotografie nebo videa, jež používáme pro propagaci organizace, výroční zprávy, webovou fotogalerii nebo kroniku. Jedná o ilustrační skupinové fotografie bez přímého vztahu k osobním údajům jednotlivce. Pokud si ovšem ani tak nepřejete, abychom pro tyto účely použili fotografie Vás nebo Vašich dětí, oznamte nám to prosím na adresu vigvamdb@gmail.com.

Marketingová sdělení

Pokud jste se registrovali v našem rezervačním systému a vyplnili svůj e-mail, budeme jej využívat pouze pro účely zasílání informací o kurzech a akcích pořádaných naší společností nebo pro zasílání organizačních informací. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším subjektům. Po ukončení vašeho působení v kurzu/kurzech budou vaše osobní údaje vymazány.

Máte právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním svého požadavku písemně či emailem na adresu vigvamdb@gmail.com.

Rádi bychom Vás ještě upozornili, že ne každá zpráva od nás je obchodní sdělení. V rámci poskytování dané služby můžete od nás obdržet například organizační informace týkající se Vašeho kurzu či akce.

(Poslední aktualizace: 28.8.2018)